Emotionell intelligens är avgörande,väsentligt,lönsamt

Vi skräddarsyr utvärdering och utveckling av EQ vid nyrekryteringar och av befintlig personal

EQ utveckling

Forskning visar att EQ är avgörande för en chefs ledarskap. EQ kan tränas upp, vi hjälper dig att hitta svagheter och utveckla dem.

EQ utvärdering

Att utvärdera en kandidats emotionella intelligens är en viktig investering i rekryteringen. Vi ser till att du fattar rätt beslut.

Testmetoder

Vi använder olika tester som kompletterar varandra och ger en helhetsbild. Alla tester bygger på gedigen vetenskaplig forskning.