EQ Utveckling

Forskning visar att EQ är avgörande för hur framgångsrik 
en chef är i sitt ledarskap.

Vi erbjuder en analys av chefens EQ profil, styrkor och utvecklingsområden som kan utmynna i en handlingsplan för hur du ska få ett mer effektivt ledarskap. I en ledningsgrupp analyserar vi varje individs EQ profil och ser också till helheten i gruppen. Vilka styrkor och utvecklingsområden har gruppen och vad behöver ni komplettera med? Vilka strategier ska vi använda för att maximera gruppens effektivitet?

Insikt

Chefer tillsätts efter intellektuell förmåga och gamla kriterier. Men orsaken till att de får sluta är ofta bristande EQ.

Stocksy_txp6f401367ec5100_Medium_1029613 kopia

Vi erbjuder EQ coachning,online coaching,teamutveckling,ledarutveckling

Tjänster för att utveckla framgång hos chefer och ledningsgrupp

Coach My Life – Online coachning

Om du är nyfiken på hur coaching kan hjälpa dig framåt i livet så kan online coaching vara ett sätt för dig. Det bygger på att du får fem moduler med kraftfulla frågor som du reflekterar över och skriver ner. Under denna period så får du personlig coaching per telefon vid två tillfällen av en certifierad coach.

Programmet startar 3 juni och pågår till mitten av augusti. Begränsat antal platser.

Läs mer och boka här: https://simplesignup.se/event/152361

EQ coachning

När du gjort ditt EQ test får du nya insikter om dig själv och vilka beteenden du vill utveckla för att bli en bättre ledare. Men det räcker inte att bara att veta, du måste göra något aktivt för att förändra något. Det tar ca 6-8 veckor att förändra ett beteende om du jobbar på det.

Som uppföljning till din EQ profil kan du vilja gå i coachning under en tid för att aktivt jobba på vissa beteenden som kommer att ge dig kunskaper och insikter i ditt ledarskap.

Ledarutveckling

Forskning visar att EQ är avgörande för hur framgångsrik en chef är i sitt ledarskap.
 Att göra ett EQ test ger dig insikt om dina olika beteenden och hur du kan använda dem ännu bättre som ledare.

Teamutveckling

Att arbeta med att utveckla ett befintligt team är en spännande process som skapar mycket insikter och bättre kommunikation i gruppen. Vi arbetar med Facet5 som verktyg och som visar på teamets grundpersonligheter.

Att ha en workshop innebär ökad förståelse för:

  • era olika personlighetsprofiler, styrkor och utvecklingsområden
    ditt eget och andras beteende och hur det påverkar gruppen
  • hur varje medlem bidrar till att generera och utvärdera idéer, fatta beslut och implementera
  • hur individen och teamet löser konflikter

Vad är coachning?

Coaching är en mycket effektiv, givande och kraftfull metod att nå sina mål. Coachen ställer frågor, du själv har svaren och lösningarna inom dig. Coaching är inte terapi, handledning eller rådgivning. Genom att du själv hittar svaren och de metoder som passar dig bäst så säkerställs också resultatet.

Coaching är en av de de snabbast växande metoderna för personlig utveckling. Coaching skapar resultat och hjälper dig att förbättra dina prestationer och produktivitet samt skapar insikt i dina tankemönster och känslor. Coaching har ofta en positiv inverkan på självförtroende och motivation, beteendeförändringar och ledarskap.

EQ Utvärdering

Vi erbjuder även EQ Utvärdering för effektiv rekrytering och framgångsutveckling.

Testmetoder

Vi använder oss av tre olika tester som kompletterar varandra.

Vill du veta mer? Kontakta oss så bokar vi ett möte.

Phone: 0708 10 51 66
Email: info@inspiro-eq.se