EQ Utveckling

Forskning visar att EQ är avgörande för hur framgångsrik 
en chef är i sitt ledarskap.

Vi erbjuder en analys av chefens EQ profil, styrkor och utvecklingsområden som kan utmynna i en handlingsplan för hur du ska få ett mer effektivt ledarskap. I en ledningsgrupp analyserar vi varje individs EQ profil och ser också till helheten i gruppen. Vilka styrkor och utvecklingsområden har gruppen och vad behöver ni komplettera med? Vilka strategier ska vi använda för att maximera gruppens effektivitet?

Insikt

Chefer tillsätts efter intellektuell förmåga och gamla kriterier. Men orsaken till att de får sluta är ofta bristande EQ.

EQ_utveckling

Vi erbjuder teamutveckling,ledarutveckling,EQ coachning

Tjänster för att utveckla framgång hos chefer och ledningsgrupp

Teamutveckling

Att arbeta med att utveckla ett befintligt team är en spännande process som skapar mycket insikter och bättre kommunikation i gruppen. Vi arbetar med Facet5 som verktyg och som visar på teamets grundpersonligheter.

Att ha en workshop innebär ökad förståelse för:

  • era olika personlighetsprofiler, styrkor och utvecklingsområden
  • ditt eget och andras beteende och hur det påverkar gruppen
  • hur varje medlem bidrar till att generera och utvärdera idéer, fatta beslut och implementera
  • hur individen och teamet löser konflikter, en viktig del av framgången i en grupp

Ni får även påbörja en action plan baserat på insikterna från workshopen.

Teamscape workshop är ett roligt sätt att lära känna sig själv och resten av teamet i ett strukturerat koncept.

Ledarutveckling

Forskning visar att EQ är avgörande för hur framgångsrik en chef är i sitt ledarskap.
 Att göra ett EQ test ger dig insikt om dina olika beteenden och hur du kan använda dem ännu bättre som ledare.

EQ coachning

När du gjort ditt EQ test får du nya insikter om dig själv och vilka beteenden du vill utveckla för att bli en bättre ledare. Men det räcker inte att bara att veta, du måste göra något aktivt för att förändra något. Det tar ca 6-8 veckor att förändra ett beteende om du jobbar på det.

Som uppföljning till din EQ profil kan du vilja gå i coachning under en tid för att aktivt jobba på vissa beteenden som kommer att ge dig kunskaper och insikter i ditt ledarskap.

EQ Utvärdering

Vi erbjuder även EQ Utvärdering för effektiv rekrytering och framgångsutveckling.

Testmetoder

Vi använder oss av tre olika tester som kompletterar varandra.

Vill du veta mer? Kontakta oss så bokar vi ett möte.

Phone: 0708 10 51 66
Email: info@inspiro-eq.se