After Work 5 och 26 september!

Varför är emotionell intelligens viktigt när man är chef och ledare? Hur kan du som chef förbättra lönsamheten genom att jobba aktivt med emotionell intelligens i din organisation? Kom på vår AW och få reda på hur du med hjälp av EQ kan öka trivsel…

Prioritera din egen tid

  Att ha tid för reflektion ökar självmedvetenheten som är grunden i en god EQ, emotionell intelligens. Att känna sig själv och sina känslor gör dig till en trygg och stabil person som vet vad du vill. Att ha en god EQ är viktigt för…

Sju misstag att undvika i samband med rekryteringsprocesser

Rekryteringar är en av de mest avgörande händelserna i en organisations verksamhet. Trots det begår rekryteringsansvariga ofta många misstag när det är dags att rekrytera nya medarbetare. Orsakerna är ofta tidsnöd och rekryteringsbehov som skjutits så länge på framtiden att behovet av förstärkning i personalstyrkan…

Ledarstilar som skapar engagemang

Med emotionell intelligens, känslans intelligens, menar vi egenskaper som social skicklighet, självstyrning, entusiasm, tålamod, medkänsla och förmåga till självmotivation. Egenskaper som inte är (enbart) biologiska utan kan läras in. De kallas även för social kompetens/social intelligens. Inom forskning och näringsliv talar man alltmer om denna…

Kvinna i grupp ökar intelligens

Ju fler kvinnor som ingår i gruppen desto smartare blir teamet. Det visar amerikansk forskning. Den kollektiva intelligensen i en grupp stiger med mängden kvinnor som ingår. Vad de enskilda gruppmedlemmarnas uppvisar för IQ har relativt lite med saken att göra, enligt forskning vid MIT…

Kan empati vara ett handikapp för chefer?

I SvD i söndags fanns en artikel om empati kan vara ett handikapp om man är chef. Det är Marika Skärvik som arbetar som mentor åt chefer, som hävdar detta. Att ha empati som chef är en tillgång som man ska förvalta väl anser jag.…

Impuls kontroll – filmklipp

Impulskontroll – att hålla koll på sina känslomässiga impulser – är en förmåga som är viktig att ha i livet. Det finns mycket forskning på hur en högre impulskontroll leder till högre framgång, bättre studieresultat och mycket annat. Det går att träna upp sig i…

Den interaktive ledaren

I och med BPs otroligt klumpiga agerande efter oljekatastrofen, har det blivit mycket aktuellt att diskutera och ifrågasätta de högsta cheferna och deras handlande. Nedan finns ett utdrag ur en artikel från Positively som arbetar med ledarskapsutbildningar. Notera att det som skiljer en bra ledare…

EQ business case

The Business Case for Emotional Intelligence Prepared for the Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations ( www.eiconsortium.org ) by Cary Cherniss, Ph.D. Rutgers University The following points build a case for how emotional intelligence contributes to the bottom line in any work organization.…

EQ och säljare

Emotionell Intelligens – humbug eller vetenskap? Att emotionell intelligens (EQ) har en stor betydelse för om man ska lyckas som säljare eller chef i näringslivet är de flesta forskare och praktiker överens om. Men vad innebär det att ha en hög EQ? Och kan man…