EQ business case

EQ business case The Business Case for Emotional IntelligencePrepared for the Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations( www.eiconsortium.org ) by Cary Cherniss, Ph.D.Rutgers University The following points build a case for how emotional intelligence contributes tothe bottom line in any work organization. Based on data from a variety of sources, it can be […]

EQ och säljare

EQ och säljareEmotionell Intelligens – humbug eller vetenskap? Att emotionell intelligens (EQ) har en stor betydelse för om man ska lyckas som säljare eller chef i näringslivet är de flesta forskare och praktiker överens om. Men vad innebär det att ha en hög EQ? Och kan man utveckla den? Ja, det menar Henrik Larsson-Broman från […]