Glädjande nyheter från World Economic Forum! 


Enligt deras rapport ”Future of jobs” så har emotionell intelligens kvalat in på sjätte plats på ”Top job skills” listan.
I en enkät till chefer så säger 71 % att de premierar EQ över IQ hos en medarbetare.

Här är 7 orsaker till varför kandidater med hög EQ är så eftertraktade på marknaden.

  • De är bättre på att hantera stress

  • De förstår och kan samarbeta med andra

  • De är goda lyssnare

  • De är öppna för feedback

  • De är empatiska

  • De är en förebild för andra

  • De fattar välgrundade beslut

Läs mer om emotionell intelligens här.

Källa: fastcompany.com


#emotionellintelligens #ledarskap #inspiroeq