Den interaktive ledaren

I och med BPs otroligt klumpiga agerande efter oljekatastrofen, har det blivit mycket aktuellt att diskutera och ifrågasätta de högsta cheferna och deras handlande. Nedan finns ett utdrag ur en artikel från Positively som arbetar med ledarskapsutbildningar. Notera att det som skiljer en bra ledare…

EQ business case

The Business Case for Emotional Intelligence Prepared for the Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations ( www.eiconsortium.org ) by Cary Cherniss, Ph.D. Rutgers University The following points build a case for how emotional intelligence contributes to the bottom line in any work organization.…

EQ och säljare

Emotionell Intelligens – humbug eller vetenskap? Att emotionell intelligens (EQ) har en stor betydelse för om man ska lyckas som säljare eller chef i näringslivet är de flesta forskare och praktiker överens om. Men vad innebär det att ha en hög EQ? Och kan man…

Inspiro EQ har fått en ny profil

Äntligen har Inspiro tagit steget att skapa en grafisk profil och identitet. En ny hemsida i WordPress, en  logo, färg och form som skapar en helhet. Jag kan inte beskriva hur skönt det känns att få en egen profil som är framarbetad av proffs. Ett…