EQ ligger på topplistan!

Glädjande nyheter från World Economic Forum!  Enligt deras rapport “Future of jobs” så har emotionell intelligens kvalat in på sjätte plats på “Top job skills” listan. I en enkät till chefer så säger 71 % att de premierar EQ över IQ hos en medarbetare. Här är 7 orsaker till varför kandidater med hög EQ är […]

Tips om emotionell intelligens

Del 2. Självkontroll Självkontroll handlar om att ha kontroll på dina impulser och fatta genomtänkta beslut. Självkontroll handlar om att inte agera direkt på en känsla, utan först stanna upp och reflektera vilken känsla du får och varför den kommer. Självkontroll är även att ta personligt ansvar för dina handlingar och beteenden och säkerställa att […]

Dagens tips om emotionell intelligens!

Vilka är framgångsfaktorerna för ett lyckat ledarskap? Enligt Daniel Goleman, välkänd expert inom emotionell intelligens, så finns det fem områden som leder till ett framgångsrikt ledarskap. Dessa fem områden är: -Självkännedom -Självkontroll -Motivation -Empati -Social kompetens Vi ska gå igenom en i taget för att utforska lite mer vad dessa innebär i praktiken. Idag börjar […]

7 vanor hos EQ ledare

En ledare som har en god emotionell intelligens har vissa beteenden som är utmärkande för ett gott ledarskap: 1 – Emotionellt intelligenta personer uppmärksammar vad de känner Självmedvetenhet är förmågan att känna igen humör och känslor. En annan del av att vara självmedveten involverar att vara medveten om att ens känslor och humör kan påverka andra […]