Coaching

Har du funderat på vad coaching är och hur det kan hjälpa dig framåt i livet? 

Coaching är en process som är väldigt kraftfull och som innebär att coachen hjälper dig att komma från ett nuläge till ett önskat läge.

Coachen ger inga tips och råd, utan ställer frågor till dig som gör att du själv hittar svaren inom dig.

Alla kan behöva en coach vid olika tillfällen i livet. Du kanske har kört fast i jobbet eller i relationen eller så har du drömmar om något annat du vill göra i livet.

Coaching i kristider!
Just nu finns det all anledning till extra stöd av en professionell coach. Vi erbjuder dig ett kostnadsfritt första samtal och därefter 50% rabatt på två samtal. Erbjudandet gäller hela april och maj.


Kontakta oss på ledarskap@inspiro-eq.se

Vad är coaching?
Coaching kan beskrivas som en metod eller ett förhållningssätt som syftar till att ta fram det bästa hos människor. Coachingen handlar om att frigöra individens potential och hjälper hen att få bättre kontakt med sin inneboende kunskap, värderingar, sin motivation och mål. På så sätt får individen hjälp att själv förändra sin situation. För att det ska ske, måste coachen och den som blir coachad samarbeta. God coaching som skapar resultat förutsätter nämligen ömsesidigt samarbete från båda parter.

Vad är coachens roll?
Coachens roll är inte att lösa problem eller att ge råd. Istället handlar det om att ge klienten stöd och ge processen drivkraft. Coachen hjälper klienten att hitta sina egna resurser och att lyfta fram vad hen vill uppnå. Individen är den som sätter mål och coachen ger stöd på väg mot målet genom att ställa kraftfulla frågor, hålla fokus och uppmuntra till handling.

Är coaching för mig?
Vi inleder med ett kostnadsfritt möte där vi stämmer av nuläget. Vi skräddarsyr sedan individuellt utformade coachingprogram utifrån ditt behov och önskan. Syftet är att du ska nå just ditt önskade läge.

Vilka är våra coacher?
Våra coacher är ICF-certifierade på ACC-nivå. Nämnda beteckning är en kvalitetssäkring inom branschen att den coach som du möter har certifikat och utbildning för det som avses. Våra coacher har lång erfarenhet av att framgångsrikt coacha till önskat mål och resultat på såväl på individ, grupp och organisationsnivå.

Vad är skillnad mellan coach, mentor eller handledare?
Skillnaden mellan mentorskap och coaching är att mentorn delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper samt ger direkta råd. Coachen ger inga råd utan bidrar med sin processkunskap för att skapa utveckling och resultat.

Det finns många likheter mellan handledning och coaching. Skillnaden är dock att handledaren, liksom mentorn, har särskild kunskap och kompetens inom sakområdet. Coachen har istället processkompetens, det vill säga kunskap om övningar, verktyg och metodik för att nå resultat.

Prova på ett kostnadsfritt coachsamtal!

Kontakta oss på:

epost: ledarskap@inspiro-eq.se

telefon: 0708-10 51 66

 

 

Utveckling

Vi erbjuder EQ coaching och ledarutveckling.

Utbildning

Utbilda dig till att bil en emotionellt intelligens ledare med ett coachande förhållningssätt.

Vill du veta mer? Kontakta oss så bokar vi ett möte.