Ledarskapsutbildning för ett hållbart ledarskap

Vikten av en utvecklad emotionell intelligens hos chefer kan inte underskattas. Att leda andra är en utmanande uppgift som ställer stora krav på en chef. I utbildningen ”Det hållbara ledarskapet” ger vi dig nycklar  till ett hållbart och framgångsrikt ledarskap.

Under två dagar kommer vi att belysa begreppet emotionell intelligens samt hur vi kan bli mer coachande i ledarskapet. Du kommer att få din egen EQ profil som ger dig insikter om dina egna beteenden. Du kommer att få lära dig hur du arbetar effektivt med ett coachande förhållningssätt genom ett antal konkreta övningar och verktyg, som du kan applicera i din vardag som chef.

Insikt

EQ är avgörande för hur framgångsrik 
en chef är i sitt ledarskap.

Läs våra recensioner

Vi utvecklar chefer till

medvetna

ledare
Vi utvecklar chefer till

coachande

ledare
Vi utvecklar chefer till

EQ

ledare

Det hållbara ledarskapet

Innan utbildningen får du möjlighet att göra ett test som mäter din emotionella intelligens. EQ-profilen hjälper dig att få insikt om dina beteenden och hur du kan utveckla dem i relation till dig själv och andra.

Under två heldagar diskuterar vi emotionell intelligens och det coachande förhållningssättet. Vi tar bland annat upp verktyg som aktivt lyssnande, kraftfulla frågor, den inre potentialen och feedback.

I utbildningen varvas teori med praktiska övningar. Efter avslutad kurs får du två individuella samtal med en av våra certifierade coacher för att fortsätta utvecklingen av din emotionella intelligens.

EQ workshop

Under denna företagsanpassade dag fokuserar vi på vår emotionella intelligens och du får arbeta aktivt med din EQ profil. Innan utbildningen gör du ditt EQ-test som vi sedan arbetar med under dagen. Du får lära dig vad alla EQ-förmågor handlar om och hur de påverkar dig i ditt ledarskap. Vi kommer att göra flera övningar kopplade till EQ som gör att du förstår effekten de har på dig och din omgivning. Dagen innefattar även teori och fallstudier om emotionell intelligens.
Anmäl intresse här: ledarskap@inspiro-eq.se

Mer information

Läs mer om utbildningen, innehåll, datum, pris, plats och hur du anmäler dig!

Utvärdering

Vi erbjuder även utvärdering av kandidater för effektiv rekrytering.

Utveckling

Utbilda dig till att bil en emotionellt intelligens ledare med ett coachande förhållningssätt.

Vill du veta mer? Kontakta oss så bokar vi ett möte.