Ledarskapsutbildning för ett hållbart ledarskap

Vikten av en utvecklad emotionell intelligens hos chefer kan inte underskattas. Att leda andra är en utmanande uppgift som ställer stora krav på en chef. I utbildningen ”Det hållbara ledarskapet” ger vi dig nycklar  till ett hållbart och framgångsrikt ledarskap.

Under två dagar kommer vi att belysa begreppet emotionell intelligens samt hur vi kan bli mer coachande i ledarskapet. Du kommer att få din egen EQ profil som ger dig insikter om dina egna beteenden. Du kommer att få lära dig hur du arbetar effektivt med ett coachande förhållningssätt genom ett antal konkreta övningar och verktyg, som du kan applicera i din vardag som chef.

Insikt

EQ är avgörande för hur framgångsrik 
en chef är i sitt ledarskap.

Utbildning

Läs våra recensioner

Vi utvecklar chefer till

medvetna

ledare
Vi utvecklar chefer till

coachande

ledare
Vi utvecklar chefer till

EQ

ledare

Det Hållbara Ledarskapet

Innan utbildningen får du möjlighet att göra ett test som mäter din emotionella intelligens som du även får 1 timmes personlig återkoppling på. EQ-profilen hjälper dig att få insikt om dina beteenden och hur du kan utveckla dem i relation till dig själv och andra.

Under två heldagar diskuterar vi emotionell intelligens och det coachande förhållningssättet. Vi tar bland annat upp verktyg som aktivt lyssnande, kraftfulla frågor, den inre potentialen och feedback.

I utbildningen varvas teori med praktiska övningar. Efter avslutad kurs får du även ett individuellt coachsamtal med en av våra certifierade coacher för att fortsätta utvecklingen av din emotionella intelligens som förstärker och förankrar dina nya insikter.

Syftet med denna utbildning är att du ska få insikt om VAD du behöver utveckla samt HUR du ska göra för att bli ner framgångsrik och hållbar. Denna utbildning är till för att skapa förändring som håller!

EQ Workshop för chefer

Under denna företagsanpassade dag fokuserar vi på vår emotionella intelligens och du får arbeta aktivt med din EQ- profil. Innan utbildningen gör du ditt EQ-test som vi sedan arbetar med under dagen. Du får lära dig vad alla EQ-förmågor handlar om och hur de påverkar dig i ditt ledarskap. Vi kommer att göra flera övningar kopplade till EQ som gör att du förstår effekten de har på ditt ledarskap och din omgivning. Dagen innefattar även teori och fallstudier om emotionell intelligens. Workshopen kan både vara IRL eller online.
Anmäl intresse här: ledarskap@inspiro-eq.se

Ledarskapsprogram 

Detta program riktar sig till chefer som vill utvecklas till att bli hållbara och coachande ledare för att få en högre effektivitet och lönsamhet i organisationen. 
 
Programinnehåll:
  • Utbildningen Det Hållbara Ledarskapet 2 heldagar
  • 7 st workshops á 3 tim ca var 6:e vecka
  • EQ-test med individuell återkoppling
  • Individuell coaching 6 tillfällen
  • Återmätning av din EQ efter avslutad coaching

Ett hållbart ledarskap leder till
framgång och lönsamhet!

 

Mer information

Läs mer om utbildningarna, innehåll, datum, pris, plats och hur du anmäler dig!

Utvärdering

Vi erbjuder även utvärdering av kandidater för effektiv rekrytering.

Utveckling

Utbilda dig till att bil en emotionellt intelligens ledare med ett coachande förhållningssätt.

Vill du veta mer? Kontakta oss så bokar vi ett möte.