EQ Utvärdering

EQ står för en samling personliga, sociala och emotionella kompetenser som är dynamiska. EQ handlar inte om personlighet, utan om dina förmågor som du kan utveckla till det bättre med hjälp av övningar.

Att utvärdera en kandidats emotionella intelligens är en viktig investering i rekryteringen. Mycket forskning visar hur viktigt det är att ha en väl fungerande EQ i arbetslivet.
Det är extra viktigt för chefer och ledare, men även hos säljare, servicepersonal och andra specialistfunktioner.

Insikt

Att utveckla sin emotionella intelligens skapar framgång i livet.
Vår EQ utvärdering är en kombination av tester som ger en gedigen bild av kandidatens styrkor, utvecklingsområden och eventuella frågetecken.

Vi erbjuder

Tjänster för att effektivisera rekrytering och mäta och utveckla framgång

Kandidatprofil

En kombination av tester som kompletterar varandra och ger en väldigt gedigen bild av kandidatens styrkor, utvecklingsområden och ev frågetecken.

Består av tester, feedback till kandidaten och djupintervju.
Du som uppdragsgivare får både en muntlig och skriftlig rapport över kandidatens styrkor och utvecklingsområden.
Den kan användas som beslutsunderlag i rekryteringen men även för framtida coaching om du väljer att anställda kandidaten.

Stjärnprofil

Vilka kompetenser är avgörande för att lyckas just med era kunder, med era förutsättningar, i er organisation? Hur hittar ni flera av dessa människor? Kan vi utveckla befintliga medarbetare i samma riktning? Kan vi skapa nya stjärnor?

En stjärnprofil är ett objektivt och mätbart ’benchmark’ baserat på de mest framgångsrika medarbetarna i ett företag, bransch eller roll. Genom att kombinera generella framgångsfaktorer med det som är specifikt för ett visst företag får man fram en profil som kan användas som underlag för vidare urval och utveckling.

Vi använder oss av både Scales kapacitetstester och EQ test. De kan genomföras över Internet, vilket gör dem tillgängliga och sparar tid.

Utveckling

Vi erbjuder EQ coaching och ledarutveckling.

Utbildning

Utbilda dig till att bil en emotionellt intelligens ledare med ett coachande förhållningssätt.

Vill du veta mer? Kontakta oss så bokar vi ett möte.