fbpx

UTVECKLING

Ledarutveckling

Forskning visar att EQ är avgörande för hur framgångsrik 
en chef är i sitt ledarskap.

Vi erbjuder en analys av chefens EQ-profil, styrkor och utvecklingsområden med uppföljande coaching för att ett mer effektivt ledarskap.

Chefer tillsätts efter intellektuell förmåga och gamla kriterier. Men orsaken till att de får sluta är ofta bristande EQ.

Vi erbjuder Teamutveckling Livsoaching Chefscoaching

Chefscoaching

Ett väldigt effektivt sätt att utvecklas som ledare är att göra ett EQ-test. EQ-i är ett välkänt och validerat test som är en självskattning online. Din EQ-profil visar dina styrkor och utvecklingsområden. Därefter får du en återkoppling med en certifierad coach.

När du gjort ditt EQ-test får du nya insikter om dig själv och vilka beteenden du vill utveckla för att bli en bättre ledare. Men det räcker inte att bara att veta, du måste göra något aktivt för att förändra något. Det tar ca 6-8 veckor att förändra ett beteende om du jobbar på det.

Upplägg:

  • Inledande samtal
  • EQ-test med personlig återkoppling
  • 6 coachande samtal
  • Återmätning av EQ-test 
  • Avslutande samtal


För mer information maila till oss:
ledarskap@inspiro-eq.se

Livscoaching

Coaching är en process som förflyttar dig från ditt Nuläge till ditt Önskade läge. 

Coaching kan passa när du vill till något. Du vill uppnå, förändra, lyckas eller utveckla något. Eller när du vill från något – bli av med det du känner, tänker eller befinner dig i. Eller när du står inför ett svårt val och behöver ta ett beslut om att gå hit eller dit.

Coachens roll är att lyssna, spegla, stötta, utmana och ställa frågor. Som klient kommer du fram till dina egna svar, som hjälper dig på din väg framåt. Du får utforska och sortera dina tankar, känslor och beteenden. Du gör en mental förflyttning från ditt nuläge till ditt önskade läge.

Nyfiken? Kontakta oss för ett kostnadsfritt introduktionssamtal. Maila till: ledarskap@inspiro-eq.se

Referens

För mig är coachingen ett oerhört starkt hjälpmedel till att utvecklas som människa och i min ledarroll. Den har ökat farten på min personliga utveckling genom att vi stegvis tar oss igenom olika delar av min EQ-profil där jag känner att jag har störst behov av förändring.

Coachingen ger mig möjlighet till att observera och reflektera över mina egna sätt att agera som ledare och jag får fantastisk support i att hitta vägar att ta mig från mitt nuvarande läge till mitt önskade läge.


Michaela, Supply Chain Manager

 

Teamutveckling

Att arbeta med att utveckla ett befintligt team är en spännande process som skapar mycket insikter och bättre kommunikation i gruppen. Vi arbetar med Facet5 som verktyg och som visar på teamets grundpersonligheter.

Att ha en workshop innebär ökad förståelse för:

  • Era olika personlighetsprofiler, styrkor och utvecklingsområden
  • Ditt eget och andras beteende och hur det påverkar gruppen
  • Hur varje medlem bidrar till att generera och utvärdera idéer, fatta beslut och implementera
  • Hur individen och teamet löser konflikter

Vi använder Cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Genom att fortsätta accepterar du detta.