inspiro
eq consulting

Vi hjälper er att utvärdera och utveckla chefer och medarbetare

Vi utvecklar chefer till hållbara och framgångsrika ledare

Att arbeta som chef och ledare är utvecklande och givande men också en stor utmaning. Vårt uppdrag är att utveckla chefer till emotionellt intelligenta ledare för ett kvalitativt, framgångsrikt och hållbart ledarskap. Vår absoluta övertygelse är att en sådant ledarskap är möjligt först när chefer leder utifrån väl utvecklad emotionell intelligens.

Inspiro hjälper dig att utveckla ledarskapet till en ny nivå. Vi anser att EQ är mycket viktig framgångsfaktor som bidrar till en högre lönsamhet i en organisation. Vår mission är att hjälpa chefer att utveckla sin emotionella intelligens för att bli ännu bättre ledare som skapar ett positivt arbetsklimat som leder till nöjdare medarbetare, som i sin tur bidrar till att öka företagets produktivitet och lönsamhet.

Vi arbetar med Utvärdering, Utveckling och Utbildning inom emotionell intelligens. Läs mer under ”Våra tjänster”.

Vi utbildar chefer till ett hållbart och framgångsrikt ledarskap. 

Boka kostnadsfri EQ föreläsning under 2020

Aktuellt

Blogg

Utvärdering

Att utvärdera en kandidats emotionella intelligens är en viktig investering i rekryteringen. Vi ser till att du fattar rätt beslut.

Utveckling

Forskning visar att emotionell intelligens är avgörande för en chefs ledarskap. Vi coachar dig att utveckla din emotionella intelligens.

Utbildning

Vi utvecklar chefer till emotionellt intelligenta ledare.

Emotionell intelligens är

Emotionell intelligens (EQ), även kallat känslomässig intelligens, är en samling nyckelkompetenser som visat sig vara väldigt viktiga faktorer för framgång. Det omfattar förmågor som självkännedom, social kompetens, flexibilitet, stresshantering och optimism.
I huvudsak kan man säga att EQ handlar om att:

  • Hantera sig själv
  • Hantera relationer till andra
  • Hantera situationer

Det intressanta med EQ kontra IQ är att EQ kan utvecklas i hela den yrkesverksamma delen av livet upp till cirka 65 års ålder, medan IQ oftast inte kan utvecklas efter ca18 års ålder. Det har framkommit i undersökningar att IQ står för endast 10-20% av orsaken till en persons framgångar i arbetslivet och privatlivet medan EQ står för 80-90%.

Emotionell intelligens har visat sig vara en mycket viktig faktor i modernt ledarskap, där man genom flertalet undersökningar kan påvisa att 25% av affärsresultatet direkt kan hänvisas till det emotionella klimatet i företaget. Den ledare som kan skapa goda relationer, engagemang och trivsel skapar samtidigt ett bättre resultat. Man har också påvisat i att framgångsrika högpresterande chefer är signifikant mer emotionellt intelligenta än övriga.

Exempel på uppdragsgivare

Internationellt klädföretag
Pfizer
Vattenfall
Sense talents
Starcom