VÅRA TESTMETODER

Inspiro använder tester som tydligt identifierar svagheter och styrkor. De hjälper dig att fatta rätt beslut i rekryteringsprocessen eller att utvärdera och utveckla befintliga medarbetare.

Vi arbetar med fyra olika tester som kompletterar varandra och ger en objektiv helhetsbild. Samtliga tester bygger på gedigen vetenskaplig forskning.

Analytiska tester

Scales tester är ett batteri av kapacitetstest, utformade för att göra rekryteringen både effektiv och korrekt. Exempel på färdigheter som kan testas är: numerisk, verbal, logisk och prioriteringsförmåga. Även tester i engelska eller tyska språket. Omfattande psykologisk forskning visar tydligt att kapacitetstest kraftfullt förutsäger arbetsprestation. Inget annat verktyg tillför lika mycket värde till ett rekryteringsbeslut, samtidigt som det kräver förhållandevis lite resurser. Testen används med fördel tidigt i processen, som ett screeninginstrument. Kvaliteten på de kandidater som kallas till intervju ökar då dramatiskt och ni sparar både tid och pengar. Dessutom minskar risken för felrekryteringar kraftigt.

Bar-On EQi® test

Mäter beteenden, emotionell och social kompetens. Dessa förmågor är dynamiska och kan utvecklas. EQi test är lämpligt i både urvals- och utvecklingssituationer. Bar-On EQi® är det första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens. Det används av företag och organisationer i över 60 länder och är det mest använda verktyget för att mäta EQ. Bar-On EQi® har utvecklats av Dr Reuven Bar-On, som har ägnat 20 års forskning för att ta fram ett vetenskapligt EQ test. Forskning visar att 80% av en persons framgång beror på dennes EQ, dvs den emotionella och sociala förmågan. Trots detta fokuserar många företag endast på IQ och färdigheter vid rekryteringar och vidareutveckling av sin personal. Testet består av 125 påståenden som testpersonen får ta ställning till. EQi är internetbaserat och tar ca 20–30 minuter att genomföra. Det avslutas med en genomgång av resultatet tillsammans med kandidaten. Du som uppdragsgivare får en utförlig rapport om kandidatens styrkor och utvecklingsområden.

Facet5 – ledarskap

Ett ledarskapstest som är baserat på Big5, dvs Vilja, Energi, Relationer, Kontroll och Känsloläge. Testet beskriver personligheten utifrån dessa faktorer med flera underskalor. Resultatet visar en personlighetsprofil med styrkor och svagheter, en kompetensöversikt och en ledningsguide för närmsta chef.

Facet5 hjälper oss att förstå hur vi som personer skiljer oss i termer av beteenden, motivation, attityder och ambitioner.

Profilerna används i samband med internt urval, rekrytering, teamutveckling och i coachning och karriärrådgivning. Du får ovärderlig information om en persons förmågor. I samband med en anställningsprocess hjälper verktyget dig att skapa en jobbprofil, matcha och rangordna kandidater och ger en detaljerad intervjuguide med stöd för utvärdering av svaren.

DISC analys

Extended DISC Personprofil är ett användbart verktyg inte bara för individen själv utan även för alla som kommunicerar med människor. Dess främsta syfte är att öka förståelsen för människors beteenden, våra egna och andras. DISC ger inga höga eller låga värderingar och klassificerar inte människor som bättre eller sämre. En DISC analys kan bland annat användas till att hjälpa chefen att förstå sina medarbetares beteenden bättre och därigenom kunna använda talangerna på bästa sätt. I ett team är det värdefullt att se till de olika beteendestilarna och hur de kompletterar varandra. Det ökar förståelsen och kan lösa eventuella konflikter. I personlig coachning är DISC ett värdefullt verktyg där man kan stötta en person att se sina styrkor och utvecklingsområden.