fbpx

7 vanor hos EQ ledare

7 vanor hos EQ ledare

En ledare som har en god emotionell intelligens har vissa beteenden som är utmärkande för ett gott ledarskap:

1 – Emotionellt intelligenta personer uppmärksammar vad de känner
Självmedvetenhet är förmågan att känna igen humör och känslor. En annan del av att vara självmedveten involverar att vara medveten om att ens känslor och humör kan påverka andra människor. Förmågan att hantera ens eget emotionella tillstånd i relation till andras är ett grundläggande krav för emotionell intelligens.

2 – Emotionellt intelligenta personer märker hur andra personer mår
Empati är ett annat krav för emotionell intelligens. Empati är förmågan att förstå andra personers känslor.
Emotionellt intelligenta personer är kapabla att sätta sig in i hur andra känner, vilket hjälper dem att interagera i flera områden av livet, såsom på jobbet eller i skolan. Om en medarbetare är upprörd eller frustrerad är det enklare att veta hur man ska svara om man vet hur denna person känner.

3 – Emotionellt intelligenta personer är kapabla att reglera sina egna känslor
Självreglering är helt fundamentalt för emotionell intelligens. Att förstå ens egna känslor är viktigt, men det är inte särskilt användbart om du inte vet hur du ska använda denna kunskap. Det är därför emotionellt intelligenta personer tänker över sina känslor innan de agerar efter dem. Dessa personer är medvetna om vad de känner, men de låter inte känslorna styra deras liv.

4 – Emotionellt intelligenta personer är motiverade
Emotionellt intelligenta personer känner sig motiverade att uppnå sina mål och är kapabla att hantera sitt beteende och sina känslor för att vara framgångsrika i det långa loppet. De kan vara nervösa inför en livsförändring, men de vet att det är viktigt att hantera denna rädsla. När de tar avstamp för att förändra något vet de att det kommer ta dem närmre deras mål.

5 – Emotionellt intelligenta personer har utmärkta sociala färdigheter
Emotionellt intelligenta personer tenderar även att ha utmärkta sociala färdigheter. Detta är åtminstone delvis tack vare deras förmåga att hålla koll på sina egna såväl som andras känslor.

6 – Emotionellt intelligenta personer kan tala om sina känslor med andra
Utöver att kunna tala om sina känslor bland folk är de även villiga att göra det. Vissa personer har koll på sina känslor men har svårt att dela dessa känslor med andra. Emotionellt intelligenta personer förstår dock inte bara sina känslor, utan vet även hur de ska uttrycka dem på rätt sätt, vilket de gör regelbundet.

7 – Emotionellt intelligenta personer kan korrekt identifiera orsaken bakom deras känslor
Emotionellt intelligenta personer kan se på en situation och korrekt identifiera den sanna källan bakom deras känslor. Vid första anblick kan detta verka som en enkel sak, men i verkligheten är detta inte enkelt eftersom känslor kan vara komplicerade. Att spåra den exakta källan till ens känslor kan vara speciellt svårt i fall som involverar starka känslor, såsom kärlek eller vrede.

Läs mer om hur du utvecklar din emotionella intelligens här.

Källa: utforskasinnet.se

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vi använder Cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Genom att fortsätta accepterar du detta.