Vi arbetar direkt med företag och som samarbetspartner till rekryteringsföretag. Våra uppdragsgivare är främst HR chefer och rekryterande chefer. Vi erbjuder utbildning inom EQ och det coachande ledarskapet, ledarskapsutveckling, teamutveckling, kandidatprofiler av slutkandidater i en rekryteringsprocess, och coaching med EQ som utgångspunkt. Inspiro hjälper många kunder över hela världen att göra rätt urval av nya medarbetare.

Exempel på uppdragsgivare

Långvarigt samarbete med framstående klädföretag som främst utgörs av löpande kandidatbedömningar av nya Business Controllers. Bedömning av EQ, ledarskap och analytisk förmåga. Coachning av flera ledare.

EQ workshop med chefsforum samt EQ profiler med återkoppling på ledningsgruppen.

Teamutveckling på ett internationellt team. Individuella ledartester samt workshop i teamets styrkor och utvecklingsområden.
Samarbetspartner med rekryteringsföretag vid bedömningar av slutkandidater. Bedömning av analytisk förmåga och emotionell intelligens.
EQ-profiler på samtliga anställda med individuell återkoppling samt analys av hela gruppens styrkor och utvecklingsområden. EQ workshop med slutsatser och strategier för vidare utveckling.
Kandidatbedömningar på ledande nyckelpositioner. Bedömning av EQ och ledarskapsprofil.