fbpx

GDPR - Hur vi hanterar personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och överenskomna åtaganden behöver vi behandla dina personuppgifter.

Således behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, såsom kontaktuppgifter inklusive namn, företag, titel, e-postadress och telefonnummer. Vidare sparar och behandlar vi de betalningsuppgifter du lämnat till oss. Syftet med en sådan behandling är för att kunna uppfylla vårt åtagande till dig inom ramen för de tjänster som vi levererar och gör överenskommelser om.

Vi har fått dina uppgifter från köpta adressregister samt egen sökning på sociala medier och internet. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kommer aldrig att sälja vidare dina personuppgifter utan ditt medgivande. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig samt berättigat intresse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det är nödvändigt för att Inspiro EQ Consultning AB ska kunna uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, såsom gällande redovisningslag.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med medarbetare inom Inspiro EQ Consultning AB samt med Skatteverket vid redovisning. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Louise Mebius. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på ledarskap@inspiro-eq.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Cookies

inspiro-eq.se använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen samt för att samla information om hur många webbläsare som besöker sidan och hur de rör sig på sidan.

De kakor som används på webbplatsen kallas för sessionskakor, vilket är vanliga textfiler som innehåller små mängder data som sparas ned på din dator och raderas med automatik när webbläsaren stängs ned. De kan varken belasta minnet i din dator eller innehålla virus. Via inställningarna för din webbläsare kan du stänga av kakor. Användarvänligheten och vissa funktioner kan i sådana fall försämras.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av dessa. Besökaren ska också samtycka till att kakor används.
Läs mer på: Post- och Telestyrelsens hemsida.

Kakor hjälper oss att underlätta ditt besök på vår webbplats. Genom att använda tjänster på inspiro-eq.se godkänner du användandet av sessionskakor på denna domän.

Vi använder Cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Genom att fortsätta accepterar du detta.