⭐ VAD ÄR SJÄLVLEDARSKAP? ⭐

Ordet självledarskap har du säkert hört förut. Men vad betyder det i praktiken? Jag anser att självledarskap handlar om konsten att leda sig själv. Att du har en god självkännedom och känner dina styrkor och svagheter. När du är grundad i dig själv vet du vilken riktning du vill ha i livet. För att kunna […]

⭐KAN MAN HA FÖR HÖG EMPATI? ⭐

Empati handlar ju om att sätta sig in i en annan människas perspektiv, inte nödvändigtvis hålla med. Att vilja lyssna och förstå är en väsentlig grund i ledarskapet. Men kan du ha för mycket empati? Ja, faktiskt så kan du det. Empati är ju en värdefull förmåga, men en överdriven styrka kan bli en svaghet. […]