fbpx

Den interaktive ledaren

I och med BPs otroligt klumpiga agerande efter oljekatastrofen, har det blivit mycket aktuellt att diskutera och ifrågasätta de högsta cheferna och deras handlande. Nedan finns ett utdrag ur en artikel från Positively som arbetar med ledarskapsutbildningar.

Notera att det som skiljer en bra ledare mot en sämre är de emotionella kompetenserna. Att vara lyhörd, empatisk och uppmuntra till dialog är en stor framgångsfaktor för en ledare.

”I våra undersökningar definieras toppresterande ledare som de vars enheter visar resultat bland de 25 % bästa i en och samma bransch över en femårsperiod, har hög arbetsmoral och en stark ansvarstagande kultur. Och liksom tidigare är det inte de observerbara handlingarna som skiljer toppresterarna från snittpresterarna, utan deras undermedvetna tankemönster.

Vi kallar den nya toppledarprofilen den interaktive ledaren. Den här ledaren är betydligt mer fokuserad på gruppen än på sin egen ledarroll. Gruppen förväntas fatta beslut och ta ansvar för sina handlingar som grupp. Ledaren har inte alla svar utan gruppen förväntas vara flexibel och hantera komplexitet och förändring. Ledaren stimulerar till dialog och ifrågasättande och har ett ömsesidigt empatiskt förhållande med sina medarbetare.

I vissa undersökningar har så många som 94 % av de bäst presterande cheferna detta speciella tankemönster. De kritiska områdena här är tankar kring auktoritet, förhållanden till andra, känslor och handlingar. Och dessa specifika tankemönster leder i sin tur till beteenden som visar på emotionell intelligens, fokus på resultat, engagerade medarbetare och förändringsledning.”

Källa: Positively

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ditt lyssnande – en livboj för andra

Vid några tillfällen har jag fått höra att jag varit en viktig del i deras liv genom min närvaro och lyssnande. Några har sagt – “ du räddade mig från en katastrof, tack”. Fantastiskt tycker jag. Genom att endast ägna några minuter, ibland bara sekunder av min vakna tid till dessa människor genom att lyssna, har jag ibland varit med räddat dem från att kanske bryta ihop, ge upp eller tappa orken i livet. Jag har lyssnat globalt och med min närvaro. Min absoluta närvaro.

I mitt arbete och då speciellt i gruppsammanhang behöver jag fördela min tid över till alla individer i gruppen. Det behövs inte många sekunder av min odelade uppmärksamhet så känner vederbörande mitt intresse, respekt och acceptans. Den krassa sanningen är att alla (nästan) människor behöver känna att man bidrar och är accepterad av gruppen. Gruppen står för överlevnad, beskydd, mat, fortlevnad osv. Man bygger blixtsnabbt tillhörighet till en människa, genom att lyssna globalt.

Globalt lyssnande – när du hör på riktigt

Inom coaching pratar man mycket om det globala lyssnandet. Vad är det? Det finns flera nivåer av lyssnande men bara ett egentligt och riktigt lyssnande. Ett globalt lyssnande innebär att ha mer fokus på den du lyssnar på än på dig själv. Att lyssna aktivt och värderingsfritt till både ord, tonfall och kroppsspråk, samt att lita på din intuition. Det är ett lyssnande som inte bara kommer ge dig mängder av information utan också ett lyssnande som ger din motpart ditt odelade fokus vilket också skapar bra och värdefull relation.

Att träna och lära sig lyssna globalt

Julen närmar sig. Kanske en möjlighet att använda din närvaro och lyssnande med din käraste, dina barn, syskon, föräldrar? Tiden går fort och vardagen tar ut sitt pris i alla måsten. Man hör mer än man lyssnar.

Kan det vara nu som du ska ta möjligheten och fråga – Hur mår du, på riktigt? Får du inget svar som du tycker känns i magen så fråga igen och igen…Personen kan vara ovan att få frågan ställd och just från dig. Så när du menar allvar med din fråga kommer det efterlängtade svaret.

Ge den bästa klappen som går att ge till en annan – ge ditt globala lyssnande till en människa!

Varma julhälsningar,

/Hans

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vi använder Cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Genom att fortsätta accepterar du detta.