fbpx

Psykisk ohälsa ökar drastiskt bland chefer

Enligt en undersökning från Previa har antalet sjukdagar på grund av psykosociala besvär har ökat från 28 dagar per år till 78 dagar per år. Detta är verkligen skrämmande siffror och var ska det sluta om vi inte gör något åt det?

 

Att vara chef innefattar en vardag med högt tempo med stigande krav på effektivitet, tillgänglighet och resultat. Det innebär också höga förväntningar och krav från både ledning och medarbetare. En vardag som gör att många chefer tar med sig jobbet hem på kvällar och helger för att hinna med, vilket på sikt får katastrofala följder på det hållbara ledarskapet.  

Om chefernas vardag fortsätter att se ut så här, kommer vi inte att ha några intressenter kvar till chefspositioner. Den nya millenniegenerationen ställer andra krav på ett jobb än makt och hög lön. De värdesätter balans mellan jobb och fritid och möjligheten att påverka sitt arbete.

Vi behöver värna om cheferna och se till att deras arbetsliv blir hållbart i längden. Framförallt för deras egen skull, men också för att ökade sjukskrivningar kostar samhället stora pengar. Alla har att vinna på att cheferna får en mer hållbar arbetsvardag.

Det finns dock vägar till att utveckla ett hållbart ledarskap. Cheferna behöver rätt utbildning och stöd för att kunna leda sitt team. För att kunna leda andra, behöver man kunna leda sig själv. Ett sätt att göra det är att utveckla sin emotionella intelligens. EQ innefattar olika områden såsom självkännedom, sociala relationer, beslutsfattande och stresstolerans. Genom att arbeta med sin EQ kan man uppnå ett mer framgångsrikt och hållbart ledarskap.

 

Att använda sig av ett coachande förhållningssätt gentemot sina medarbetare är också ett sätt att avlasta sig själv som chef. Att lyssna in vad medarbetaren har för frågeställning samt ställa rätt frågor tillbaka leder till att medarbetaren själv kan komma fram till svaren och tar ett ökat ansvar. Chefen har inte alla svaren.

Jag önskar att dagens chefer ska få mer stöd i sitt ledarskap. Om inte våra chefer håller i längden, hur ska det då gå med verksamheten?

Hur arbetar ni med det hållbara ledarskapet?

#hållbartledarskap #psykiskohälsa #emotionellintelligens #chef #inspiroeq

Inspiro EQ Consulting arbetar med att utveckla och utbilda chefer till emotionellt intelligenta och hållbara ledare.

Vi använder Cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Genom att fortsätta accepterar du detta.