fbpx

Analytisk Förmåga

Effektiv rekrytering
Omfattande psykologisk forskning visar tydligt att kapacitetstest kraftfullt förutsäger arbetsprestation. Inget annat verktyg tillför lika mycket värde till ett rekryteringsbeslut, samtidigt som det kräver förhållandevis lite resurser. Scales är ett batteri av kapacitetstest, utformade för att göra rekryteringen både effektiv och korrekt. Testen används med fördel tidigt i processen, som ett screeninginstrument. Kvaliteten på de kandidater som kallas till intervju ökar då dramatiskt, och företaget sparar både tid och pengar. Dessutom minskar risken för felrekryteringar kraftigt.

Scales begåvnings- och färdighetstest  utnyttjar på bästa sätt tillgänglig webbteknologi. Testen kan utföras på ett säkert sätt av kandidaterna själva, utan att testledare behöver vara närvarande. Genom webblösningen kan hundratals kandidater genomgå testen utan att det innebär något merarbete för administratören. Dessutom kan alla kandidater, oavsett om de går vidare eller inte, få snabb återkoppling på sina resultat.

Gemensamt för alla scales begåvnings- och färdighetstest:

 • Självförklarande genom interaktiva exempel.
 • Genomförs på kort tid, vilket möjliggör användning av flera test utan att den sammanlagda testtiden blir orimlig.
 • Förebygger fusk tack vare itemgeneratorer: Ett individuellt test genereras för varje deltagare.
 • Detta förhindrar fusk genom att det inte finns något generellt facit, och träningseffekten om testet upprepas blir försumbar.
 • Oberoende av hårdvara tack vare vektorgrafik. Testen anpassas efter användarens skärminställningar, vilket förhindrar att
  vissa användare missgynnas på grund av hårdvarutyp eller internetuppkoppling.
 • Tillgängliga på mer än 20 språk, för att säkerställa att testen blir jämförbara och
  rättvisa för kandidater med olika modersmål.
 • Vetenskapliga – genom kontinuerlig standardisering och validering, i samarbete med företag och universitet.
 • Smidig integrering i befintliga rekryteringssystem.
 • Valida testresultat med en maximal testtid på 15 minuter.
 • Certifierade av Det Norske Veritas enligt International Test Commissions ramverk.

Vi använder Cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Genom att fortsätta accepterar du detta.