fbpx

Vad är egentligen motivation?

Vad motiverar oss?

Vår motivation påverkas av våra yttre och inre drivkrafter. En yttre drivkraft kan till exempel vara provision för sålda varor. Motivationen kan då försvinna om provisionen uteblir. En inre drivkraft är till exempel att lära sig ett nytt språk för att förverkliga en dröm att bo i ett annat land.

Receptet till att lyckas med något som få andra uppnår består ofta av en stark inre och yttre motivation. Det är oftast den inre motivationen som utgör den största delen av drivkraften. Den som strävar efter ett mål och kan fortsätta mot detta mål, även under perioder då yttre belöningar uteblir har större chans att lyckas i slutändan.

Även om en inre motivation tenderar att vara starkare förankrad än en yttre kan även den försvinna. Om vi misslyckas ordentligt med att nå ett mål, så kan vi tappa sugen. Motivationen är beroende av en vilja att uppnå något, men denna vilja är sällan hur stark som helst. Viljan måste stödjas av känslan att målet är uppnåeligt.

Det som avgör om vi kommer att lyckas är styrkan av motivation när vi får ett bakslag. Om den inre drivkraften är tillräckligt stark så kommer vi att fortsätta sträva mot målet trots motgångar.

Som exempel kan vi ta alla egna företagare som har kämpat hårt sedan pandemin kom in i våra liv. Det är många som har gått i konkurs och det är många som har fått sina intäkter starkt reducerade på grund av minskad efterfrågan. Men många företagare kämpar fortfarande på eftersom den inre drivkraften att fortsätta driva sitt egna företag är så stark att de inte ger upp trots motgångarna.

Hur mäter man sin motivation?

Det finns ett sätt att ta reda på sina drivkrafter. Eftersom detta ämne intresserar mig så mycket så har jag utbildat mig till Reiss Motivation Master. Steven Reiss var en amerikansk psykologiprofessor som vigde sitt liv åt empiriska studier om vad som egentligen motiverar oss. Han kom fram till att det finns 16 drivkrafter som alla människor i världen har gemensamt, som är mer eller mindre starka. Exempel på dessa drivkrafter är Makt, Självständighet, Acceptans, Heder, Idealism, Fysisk aktivitet, Social kontakt, Familj, Lugn och flera andra.

Reiss Motivation Profile är ett verktyg där personen gör en självskattning om vad som är motiverande eller inte. Resultatet visas i en profil och i en gedigen rapport som beskriver individens drivkrafter.

Användningsområden för en Motivationsprofil är många. Man kan ha den i ledarutveckling för att bli en bättre ledare, teamutveckling för att se vilka motivationsfaktorer som är starka hos varje individ och därmed se till att rätt person är på rätt plats. Det är också ett lämpligt verktyg för att lösa konflikter mellan två personer. När de får syn på varandras olikheter i drivkraftern kan det bli ökad förståelse och en bättre anpassning till varandra. Man behöver inte älska varandra, men man kan respektera varandras olikheter.

När våra drivkrafter är uppfyllda då känner vi flow och harmoni i livet. När det är något som ”skaver” i livet så handlar det om att vissa drivkrafter inte är uppfyllda. När jag har haft återkoppling på personer som har gjort sin RMP självskattning, så är det fantastiskt fint att se insikterna som trillar ner. Tillsammans reflekterar vi över vad personen kan göra för att få balans i den drivkraften som inte är uppfylld just nu.

En av mina egna drivkrafter är att hjälpa andra med sin egen utveckling och därför är det är mycket givande för mig när mina klienter lär sig om sina drivkrafter. Personen får nya insikter och lärdomar om sig själv som tar henne framåt i livet samtidigt som det uppfyller min egna drivkraft att bidrar till en annan människas utveckling. En win-win situation!

Vill du veta mer om Reiss Motivationsprofil så är du välkommen att kontakta mig. Du når mig på louise.mebius@inspiro-eq.se eller 0708-105166.

RMP profil engelska

Vi använder Cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Genom att fortsätta accepterar du detta.