Är du en av de 14% som känner dig engagerad i ditt arbete?

Då får jag önska dig grattis i så fall. Dystra siffror från Gallup visar hur svenskarna känner för sitt engagemang kring arbetet. Vad beror det här på? Undersökningen är äldre än Covid-19 så mörkertalet är säkert betydligt högre idag än för ca 2 år sedan när undersökningen från Gallup presenterades. Endast 14 procent av medarbetarna i […]

Sju misstag att undvika i samband med rekryteringsprocesser

Rekryteringar är en av de mest avgörande händelserna i en organisations verksamhet. Trots det begår rekryteringsansvariga ofta många misstag när det är dags att rekrytera nya medarbetare. Orsakerna är ofta tidsnöd och rekryteringsbehov som skjutits så länge på framtiden att behovet av förstärkning i personalstyrkan till slut blir akut. Även om HR-avdelningar förstås inser vikten […]

Ledarstilar som skapar engagemang

Ledarstilar som skapar engagemang Med emotionell intelligens, känslans intelligens, menar vi egenskaper som social skicklighet, självstyrning, entusiasm, tålamod, medkänsla och förmåga till självmotivation. Egenskaper som inte är (enbart) biologiska utan kan läras in. De kallas även för social kompetens/social intelligens. Inom forskning och näringsliv talar man alltmer om denna kapacitet. Det har visat sig att […]

Kvinna i grupp ökar intelligens

Ju fler kvinnor som ingår i gruppen desto smartare blir teamet. Det visar amerikansk forskning. Den kollektiva intelligensen i en grupp stiger med mängden kvinnor som ingår. Vad de enskilda gruppmedlemmarnas uppvisar för IQ har relativt lite med saken att göra, enligt forskning vid MIT och Carnegie Mellon University. – Vi blev både överraskade och […]

Den interaktive ledaren

Den interaktive ledaren I och med BPs otroligt klumpiga agerande efter oljekatastrofen, har det blivit mycket aktuellt att diskutera och ifrågasätta de högsta cheferna och deras handlande. Nedan finns ett utdrag ur en artikel från Positively som arbetar med ledarskapsutbildningar. Notera att det som skiljer en bra ledare mot en sämre är de emotionella kompetenserna. […]

EQ business case

EQ business case The Business Case for Emotional IntelligencePrepared for the Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations( www.eiconsortium.org ) by Cary Cherniss, Ph.D.Rutgers University The following points build a case for how emotional intelligence contributes tothe bottom line in any work organization. Based on data from a variety of sources, it can be […]

EQ och säljare

EQ och säljareEmotionell Intelligens – humbug eller vetenskap? Att emotionell intelligens (EQ) har en stor betydelse för om man ska lyckas som säljare eller chef i näringslivet är de flesta forskare och praktiker överens om. Men vad innebär det att ha en hög EQ? Och kan man utveckla den? Ja, det menar Henrik Larsson-Broman från […]